PRZEDSZKOLE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Godło Polski
PRZEDSZKOLE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego powstało dzięki inicjatywie Władz uczelni, które wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników i studentów,powołały do życia placówkę przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzięki pracy wielu osób zaangażowanych w powstanie placówki edukacyjnej dla najmłodszych członków uniwersyteckiej społeczności, zorganizowano miejsce niezwykłe – pełne estetyki, światła, koloru, emanujące przyjazną atmosferą i ciepłem, lubiane przez dzieci. Dopełnienie pogodnego wnętrza Przedszkola stanowi ciekawie zaaranżowany ogródek przedszkolny, wyposażony w różnorodny i wielofunkcyjny sprzęt do zabaw na powietrzu.

STRUKTURA PRZEDSZKOLA

Dyrektor: dr Dorota Radzikowska

Nauczyciele:

 • Grupa I Montessori: mgr Izabela Jaszczak i mgr Anna Kowalczyk
 • Grupa II Montessori: mgr  Magdalena Stasiak i mgr Maja Walęciak
 • Grupa III Montessori: mgr Maria Różalska-Stefaniak i mgr Paulina Wetoszka
 • Grupa IV Montessori: mgr Marcelina Pawłowska i mgr Paulina Szymańska
 • Grupa V Montessori: mgr Lidia Brylińska i mgr Marta Lewkowicz
 • Dzieciom i nauczycielkom pomagają: Aneta Pawul (gr. I), Monika Skrzypczyk (gr. II), Karolina Fajga (gr. III), Monika Kluczna (gr. IV), Katarzyna Bajer (gr. V).

NASZA PRACA Z DZIEĆMI

W Przedszkolu UŁ funkcjonuje pięć zróżnicowanych wiekowo grup dziecięcych przeznaczonych dla dzieci od 3. do 7. roku życia. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi wykorzystujemy system pedagogiczny Marii Montessori (1870-1952). Sale przedszkolne zaaranżowano zgodnie z wytycznymi tego systemu, dzieląc je na poszczególne działy (kąciki):

 1. Ćwiczenia praktycznego życia;
 2. Kształcenie zmysłów;
 3. Wychowanie dla kultury życia;
 4. Edukacja matematyczna;
 5. Edukacja językowa;
 6. Wychowanie religijne.

Przywiązujemy dużą wagę do ładu, porządku i estetyki wokół dzieci, zarówno w salach przedszkolnych, jak i w innych pomieszczeniach Przedszkola. Staramy się, aby pomoce dydaktyczne (materiał rozwojowy), będące dla dzieci w bezpośrednim dostępie były uporządkowane i kompletne. W realizacji tego zadania pomagają nam dzieci, doskonale orientujące się i znające „przygotowane otoczenie”.

Dla dziecka porządek jest tym, czym dla nas jest ziemia pod nogami, na której stoimy, czym dla ryby jest woda, w której pływa. We wczesnym dzieciństwie umysł człowieka czerpie ze swojego otoczenia elementy orientacji, których potrzebuje do swoich późniejszych zdobyczy.

M. Montessori

DODATKOWE INFORMACJE

Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna w Przedszkolu UŁ odbywa się w oparciu o programy:
1) „Plac zabaw”, Wydawnictwo WSiP
2) „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” – program opracowany na podstawie założeń pedagogicznych M. Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi

Podczas wszystkich rodzajów aktywności dziecięcej, a zwłaszcza podczas zabawy swobodnej nauczyciele pomagają dzieciom:
– w przestrzeganiu ustalonych zasad i reguł,
– w używaniu form grzecznościowych,
– w uczeniu się sposobu odnoszenia do innych,
– we współpracy z dziećmi, nauczycielami i innymi dorosłymi,
– w negocjowaniu,
– w uczeniu się ustępowania na rzecz innych.

Podczas posiłków nauczyciele pomagają dzieciom osiągać samodzielność poprzez:
– nakrywanie do stołu (rozkładanie talerzy, kubków, sztućców, itp.),
– przygotowanie kanapek i nałożenie na talerzyk,
– nalewanie napojów,
– odnoszenie naczyń po skończonym posiłku na umówione miejsce,
– próby wycierania stolików.

 • NIP: 725 206 09 10
 • Regon: 101482245
 • Konto: Bank Pekao S.A. 76 1240 3028 1111 0010 4714 5103
 • Wpis do ewidencji placówek niepublicznych nr: DSS-Ed.-VIII.4430.39.2012
 • 1% podatku: w formularzu PIT należy wpisać KRS: 0000272264, z dopiskiem „dla Przedszkola UŁ”.

KONTAKT

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 13,

XIII DS, 91-404 Łódź

Tel.: 42 665 54 75
przedszkole@uni.lodz.pl